Steun ons en help Nederland vooruit

Vertrouwen

Mensen zijn zo creatief dat ze steeds opnieuw zelf oplossingen voor eigen en maatschappelijke problemen vinden

Over grenzen

D66 staat voor de gehele wereld en sluit niemand uit

Welvaart

Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig.

Respect

De wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen

Grondrechten

Vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens.