Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Verkiezingsprogramma D66 Tiel 2018-2022: Tiel groeit, bloeit en boeit!

Dit is de titel van het verkiezingsprogramma, waarmee D66 Tiel de komende vier jaar vorm en inhoud wil geven aan de lokale politiek. De partij blikt positief de komende raadsperiode tegemoet. Naast het vergoten van de betrokkenheid van de inwoners wil D66 onder meer stevig inzetten op het formeren van een jeugdraad, wil zij gebruik maken van de kansen op de aantrekkende woningmarkt om Passewaaij verder af te bouwen en gelijktijdig de lang gekoesterde 3e ontsluitingsweg voor Passewaaij te realiseren en doet de partij voorstellen om de inzet van Tiel op duurzaamheid en milieu te versnellen.

Met de verdubbeling van de duurzaamheidslening wil D66 inwoners stimuleren te investeren in duurzame energie (zonnepanelen, warmtepompen) en met een zogenaamd vouchersysteem verwacht de partij dat inwoners, beter dan nu het geval is, kunnen beslissen waaraan zij de wijkbudgetten willen besteden.

Op het gebied van onderwijshuisvesting vindt D66 dat elke basisschool een brede school moet zijn, waar jong en oud, amateur en professional, elkaar kunnen ontmoeten. Bovendien kunnen gemeente en instellingen de multifunctionele mogelijkheden van hun gebouwen veel beter benutten.

In het sociaal domein vindt de partij het noodzakelijk om extra ondersteuning te organiseren voor vrijwilligers en mantelzorgers, juist omdat het hier gaat om een groep actieve inwoners die niet meer weg te denken is in onze samenleving. Bovendien groeit de groep actieve 55+ -ers nog een aantal jaren flink door en D66 vindt extra aandacht voor deze groep op het gebied van activiteiten en scholing een uitdaging.

In navolging van de succesvolle Kinderraad acht D66 de tijd rijp voor een Jeugdraad. Hierin kunnen jeugdigen van 12 – 21 jaar zitting nemen. Deze raad zal naar verwachting meer politieke onderwerpen gaan behandelen dan de Kinderraad. Zo kunnen jongeren met belangstelling voor de maatschappij en de lokale politiek een goede leerschool krijgen.

D66 gaat opnieuw de gemeenteraadsverkiezingen tegemoet met een ambitieus programma en veel creatieve ideeën voor de inwoners van Tiel.

bekijk hier ons verkiezingsprogramma:
Verkiezingsprogramma D66 Tiel 2018-2022

Gepubliceerd op 24-02-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018