Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 21 november 2020

Kostbare verkiezingsbelofte

Vorige week besloot een meerderheid van de Tielse gemeenteraad (lees: de coalitiepartijen VVD, PvdA en PvdB) akkoord te gaan met de begroting.

Het huishoudboekje van Tiel, goed voor zo’n 130 miljoen euro, klopt. Dat wil zeggen: als je de miljoenen aan extra uitgaven afzet tegen de miljoenen aan ingeboekte bezuinigingen. Dan houdt de coalitie zelfs geld over…

Dit is waar de huidige coalitie voor kiest: Je bezorgt alle inwoners vele jaren flink wat financiële pijn, maar je hebt dan wel een binnenstad met een nieuwe bestrating, wat fruitbomen, een beweegbare paal bij de ingangen van het centrum en wat meer ambtelijke ondersteuning om het bestuur te helpen bij nieuwe lastige beslissingen. Dit in de hoop dat Tiel hiermee aantrekkelijker wordt, drukker en interessanter voor winkelend publiek en toeristen.

De oppositiepartijen (D66, Christenunie Buren Tiel, CDA Tiel, ProTiel en GroenLinks Tiel) legden in diezelfde Begrotingsraad een alternatief op tafel. Een Alternatieve Begroting, op hoofdlijnen en vanuit de sociaal-maatschappelijke opvatting dat je ook bezuinigingspijn eerlijk kunt verdelen. Waarom? Omdat dat kán, omdat zij dat als hun taak en verantwoordelijkheid beschouwen en omdat hen een open gesprek was toegezegd over mogelijke keuzes in de voorliggende begroting van het college.

Dat gesprek is er niet van gekomen en open was het al helemaal niet.

De coalitiepartijen hadden geen trek mee te denken over enkele opties die voor alle inwoners veel minder bezuinigingsdruk zouden betekenen. Bijvoorbeeld: de wijkregisseur kan blijven, Buah Hati hoeft geen 30% te bezuinigen, de subsidies hoeven niet met 5% gekort, het sportveld van het Lingecollege hoeft niet verkocht te worden en de grote evenementen FruitCorso en Appelpop hoeven samen geen €90.000,- in te leveren.

Zo werkt democratie: de meerderheid beslist. Laat daarover geen discussie zijn. Maar er gebeurde meer rond die begroting…

Als de wethouder financiën in een interview het voorstel van de oppositie dan afdoet met: “Ach die OZB gaat maar over een paar tientjes, het alternatief van de oppositie is eigenlijk maar vier ton gunstiger. Het is modder gooien, een zure houding en zonder visie.” Als de voltallige oppositie, goed voor een vertegenwoordiging van 40% van de Tielse stemmers, door dezelfde wethouder wordt weggezet als: “Het is het gedrag van een klein kind, wat zij doen.”, dan is hier een excuus op zijn plaats. D66 heeft dit met plaatsvervangende schaamte aangehoord. D66 verontschuldigt zich voor de houding van de coalitie, die insprekers die hun zorg uitspreken negeert. Daarmee wordt een aanzienlijk deel van onze inwoners weggezet alsof zij er niet toe doen.