Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 6 november 2020

Politieke nuchterheid in Alternatieve Begroting Tiel

Tiel moet vele miljoenen bezuinigen om het huishoudboekje op orde te krijgen. Onder meer de stijgende kosten voor Jeugdzorg, het Sociaal Domein en de impact van coronamaatregelen maken forse bezuinigingen noodzakelijk. Dat het rijk ook nog eens kortingen heeft opgelegd, maakt het allemaal niet eenvoudiger. Met tegenvallers en financiële onzekerheden in het vooruitzicht, koos het college echter voor extra uitgaven aan de binnenstad en de interne organisatie in plaats van ‘op de portemonnee passen’. D66, CDA, CU, GL en ProTiel presenteren daarom, tijdens de Begrotingsraad van 11 november, gezamenlijk een Alternatieve Begroting.

Tegen de ontwikkelingen in is het college deze raadsperiode geld uit gaan geven en blijft dat doen, ook nu de financiële nood hoger is dan ooit. De afvalstoffenheffing, de OZB, lokale belastingen en parkeertarieven moeten nu flink omhoog en dat komt ten laste van onze inwoners. Om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen, bezuinigt het college miljoenen op subsidies (dat kan úw vereniging of organisatie zijn), op cultuur, sport, wijkwerk, mantelzorg en nog veel meer. Bovendien gaan veel zaken die de sociale samenhang bevorderen op de schop: buurtcoaches weg, integratiebudget wordt verlaagd, wijkinitiatieven worden gekort.

D66, CDA, CU, GL en ProTiel hebben gezamenlijk een Alternatieve Begroting opgesteld. Dit alternatief gaat uit van een sociaal en realistisch beleid. Ook daarin zitten voor ons allen vervelende keuzes, maar genoemde partijen kiezen voor het versterken van ons sociaal kapitaal en de verbinding van alle inwoners. Een paar uitgangspunten: verhoging van het mantelzorgcompliment, géén korting op het budget Fruitcorso en Appelpop, géén korting op subsidies, behoud van wijkinitiatieven, buurtcoaches en cultuurhistorie.

Kortom: de oppositie blijft nuchter en wil voor Tiel aan de slag!