Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 1 november 2020

Politieke betrokkenheid

Bij de start van deze raadsperiode, september 2018,  presenteerde de coalitie een begroting waarvan de oppositiepartijen meteen al zeiden: “Dit financiële verhaal is gebaseerd op drijfzand”. “De coalitie vaart in een mammoettanker op ramkoers met toekomstige ontwikkelingen…”

Met forse tegenvallers en financiële onzekerheden in het vooruitzicht, koos het college voor uitgaven in  plaats van ‘op de portemonnee passen’. Tegen de ontwikkelingen in is het college geld uit gaan geven en blijft dat doen, ook nu de financiële nood hoger is dan ooit. 

De afvalstoffenheffing, de OZB, lokale belastingen en parkeertarieven moeten nu  flink omhoog. Om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen, bezuinigt het college miljoenen op subsidies (dat kan úw vereniging of organisatie zijn), op cultuur, sport, wijkwerk, mantelzorg. Bovendien gaan veel zaken die de sociale samenhang bevorderen op de schop: buurtcoaches weg, integratiebudget wordt verlaagd,  wijkinitiatieven worden  gekort. 

De oppositiepartijen willen een Alternatieve Begroting indienen. U kunt daarbij helpen door uw zorg uit te spreken of vragen te stellen. Bij de politieke partijen kunt u dagelijks terecht! Wilt u inspreken bij de gemeenteraad, zie dan onderstaand persbericht van de gemeente Tiel.

De oppositie wil voor u aan de slag! 

Persbericht gemeente Tiel van 21 oktober 2020:

Inspraakavond begroting gemeente Tiel

Op donderdagavond 5 november houdt de gemeenteraad een inspraakavond voor inwoners en organisaties. Op deze inspraakavond kunnen inwoners en andere belanghebbenden inspreken over de concept begroting 2021-2024. Wilt u inspreken op deze avond? Meldt u zich dan aan.

Waarom deze inspraakavond?

De gemeenteraad verwacht dat veel mensen willen inspreken over de concept begroting 2021 – 2024. Om de inspraak binnen de geldende coronamaatregelen te kunnen organiseren is besloten om een aparte avond hiervoor te organiseren. Op deze avond worden de coronamaatregelen dan ook in acht genomen, zodat ieders gezondheid wordt gewaarborgd.

Deze avond vervangt de mogelijkheid om in te spreken bij de vergadering van de commissie Beleidscyclus op 28 oktober en de raadsvergadering van 11 november. Van de inspraakavond worden video-opnames gemaakt. Deze opnames zijn live te zien via https://ris2.ibabs.eu/Tiel

Aanmelden om in te spreken

Wilt u inspreken? Dan moet u zich voor dinsdag 3 november 12.00 uur aanmelden bij de griffie via griffie@tiel.nl. Schrijf in uw mail:

  • naam, adres, telefoonnummer
  • het onderwerp waarover u wilt inspreken
  • eventueel namens wie u inspreekt.

Let op: Per organisatie kan één persoon inspreken.

Na aanmelding krijgen insprekers op woensdag 4 november een bericht. Hierin leest u hoe laat u naar verwachting aan de beurt is. Daarnaast krijgen insprekers informatie over hoe om te gaan met de coronamaatregelen tijdens deze inspraakavond.