Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 september 2020

D66 stelt vragen aan college over winkelcentrum Westlede

Op initiatief van D66 zijn in samenwerking met CDA Tiel en ChristenUnie Buren Tiel art.41 vragen gesteld aan het college van B&W over het nieuwe winkelcentrum Westlede.

Hierbij onze vragen:

Geacht college van burgemeester en wethouders,
Al vrij snel na de opening van winkelcentrum Westlede, bereikten ons zorgen en opmerkingen van inwoners over de nieuwe situatie om en nabij dit winkelcentrum. Ook uit eigen ervaring en beleving zien wij enkele opvallende zaken die aanleiding zijn voor onderstaande vragen.
Deze vragen zijn ingegeven door onze wens een veilig en goed bereikbaar winkelgebied te creëren voor onze inwoners. Op een aantal punten laat het nieuwe winkelgebied een forse verbetering zien t.o.v. de oude situatie. Door de verplaatsing van genoemd winkelcentrum bestrijkt het nu een groter gebied dan voorheen, waardoor bereikbaarheid en een veilige verkeerssituatie nóg belangrijker zijn geworden.

Naast onderstaande opmerkingen en vragen zijn er ook veel positieve reacties te melden, met name over de binnenruimte en het gevarieerde winkelaanbod van winkelcentrum Westlede.

De fracties van D66, CDA en CU willen graag antwoord op de volgende vragen:

1. Standplaatshouders bij winkelcentrum Westlede hebben, na veel overleg en ‘gedoe’ omtrent vergunningen en stroomvoorziening, nu een onopvallende en te kleine standplaats toegewezen gekregen. Wat is de achterliggende gedachte hierbij?

2. Op dit moment loopt er een bezwaarprocedure tegen de standplaatshouders. Kunt u de raad op de hoogte houden van de uitkomst van deze procedure?

3. Bent u bekend met de onveilige verkeersafwikkeling op en rond het terrein van winkelcentrum Westlede?

4. Voor een wijkgebonden winkelcentrum zijn er erg weinig plaatsen voor fietsers, scooters en scootmobielen. Kunt u dit uitleggen?

5. De fietsenstallingen / fietsbeugels die er zijn hebben een nogal onlogische plaats: vlak voor de ingang. Manoeuvreren met fietsen, rollators en winkelwagentjes wordt hierdoor lastig en onveilig. Is de gekozen plek tijdelijk of komt er een andere en/of ruimere plaats?

6. Voor kleine kinderen, rolstoelgebruikers en mensen die slecht ter been zijn, zijn de waterpartijen bij genoemd winkelcentrum onvoldoende afgeschermd van wandel- en voetpaden. Komt hier een oplossing voor?

7. Bent u bekend met de zwerfvuilproblematiek die al een paar dagen na opening van winkelcentrum Westlede is ontstaan?

8. Wordt dit probleem aangepakt?

9. Is het mogelijk de winkeliersvereniging te betrekken bij of verantwoordelijk te maken voor het zwerfvuil rond genoemd winkelcentrum?

10. Is dit misschien wettelijk geregeld?

11. Op welke termijn worden afvalbakken geplaatst om en nabij winkelcentrum Westlede?

12. Sommige winkeliers laden en lossen op de oprit naar de ingang van het winkelcentrum. Hierdoor ontstaat een aantal onveilige situaties. Is hier al aandacht voor?

13. De parkeergelegenheid voor minder-validen zijn ingericht als een ‘normale’ parkeerplaats. Voor gebruikers met een rolstoel of rollator zijn die nu vrijwel onbruikbaar. Kan dit gewijzigd?

14. Klopt het dat een aantal bushaltes is vervallen of verplaatst?

15. Kunt u aangeven welke wijzigingen in de bushaltes zijn doorgevoerd?

16. Wie is verantwoordelijk voor het wijzigen van bushaltes?

17. Is er onderzoek gedaan naar de gevolgen voor (vaste) gebruikers van de bushaltes in Tiel?

In afwachting van uw reactie en met vriendelijke groet,
T. Zuidema
Fractievoorzitter D66 Tiel

I.C.M. Son-Stolk
Fractievoorzitter CDA

M. Koning
Fractievoorzitter CU