Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 26 mei 2020

Waar blijft toch de focus van dit college…

De coalitiepartijen in Tiel, die bij de start van deze raadsperiode transparantie beloofden, focus zouden aanbrengen om ‘de boel’ op orde te krijgen, lijken zich telkens dieper in hun schulp / schuld terug te trekken.

De meerjarenbegroting, die al niet sluitend was en ruim een half jaar geleden voor het provinciebestuur al aanleiding was tot opmerkingen,  laat inmiddels een flink aantal overschrijdingen zien. Aan veel zaken zit een steviger prijskaartje dan in eerste instantie was begroot:

Het zwembad met (duur) vertier, de herinrichting en restauratie van de Waalkade (€250.000,- – €500.000,- meerkosten), de autoluwe binnenstad met de Westluidensestraat (kosten: ±€850.000,-). Als klap op de vuurpijl is de dijkversterking niet opgenomen in de begroting (kosten: €500.000,-)… Wanneer we de extra kosten tellen bij de oplopende bedragen die Tiel moet uitgeven aan het Sociaal Domein, met name de Jeugdhulp en de Werkzaak, dan praten we eerder over een overschrijding van miljoenen, dan over een paar ton. Dit roept opnieuw de vraag op of dit college wel in staat is tot adequate budgetbeheersing.

Waar dat geld vandaan moet komen, dat zeggen de coalitiepartijen er niet bij… Wat in vorige raadsperioden een doodzonde was: voorstellen doen zonder financiële dekking, lijkt nu heel normaal. In het najaar krijgt de gemeenteraad een keuzenota voorgelegd, wanneer is nog niet duidelijk. Zonder budget wordt dat geen keuze, maar eerder het wegstrepen van essentiële zaken waar Tiel geen geld meer voor heeft…

Dat dwingt tot voorzichtig begroten, zou je denken. Echter, het tegenovergestelde gebeurt: Het college blijft tóch voorstellen geld uit te geven voor bestaande en nieuwe ontwikkelingen, zoals bij het plan de Tielse binnenstad autoluw te maken.

Los van de inhoud en uitwerking van het plan, is een binnenstad zonder autoverkeer natuurlijk geweldig! Het is schoner, veiliger en nodigt uit tot veel meer dynamiek dan nu in het stadscentrum te zien is. Maar als het door een veelheid aan budgetoverschrijdingen niet of nauwelijks haalbaar blijkt te zijn, de bespreking nu zelfs een maand wordt uitgesteld, want zo eenvoudig is het blijkbaar niet….… hou je de inwoners een worst voor waarvan zij geen hap kunnen nemen.