Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 22 september 2019

Tiel moet aan de slag met uitkomsten rapport Berenschot !

Het rapport Berenschot, met daarin de visie op Tiel, is in de raadsvergadering van 18 september openbaar gemaakt. Daags hierna vond de officiële presentatie plaats in het RAR.
Op de website van de gemeente Tiel vindt u het volledige rapport (bijna 100 bladzijden…). D66 waardeert het rapport. Het is goed leesbaar, uitvoerig en het bevat veel aanknopingspunten voor beleid.
Wanneer we ons verkiezingsprogramma (ook eerdere versies) naast rapport Berenschot leggen, heeft D66 al lange tijd een vooruitziende blik. We moeten vaker en beter onze inwoners betrekken bij politieke onderwerpen en we kunnen niet zonder regionale samenwerking.
D66 roept op (we deden dit al vaker) om elk vergaderstuk, elk besluit, elke beleidsnota, te voorzien van een hoofdstuk over inwonerbetrokkenheid én over regionale samenwerking én zo mogelijk ook met een link naar de provincie. Dit zal de voortgang misschien wat vertragen, maar de kwaliteit gaat met sprongen vooruit.
Zo hebben enkele gemeenten ervaring met omgevingstafels: een avond waar inwoners meepraten en meedenken over ruimtelijke onderwerpen (denk aan: een nieuw zwembad, een zonnepark, een nieuwe weg, de verbouwing van…).
We moeten over onze politieke en regionale grenzen durven en willen kijken! Doen we dat niet, dan prijst de gehele regio zich binnen een paar jaar uit de markt…

Klik hier voor de volledige bijdrage.