Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 september 2019

D66 stelt vragen aan college van B&W over de situatie bij Pro Persona

D66 Tiel is geschrokken van de berichtgeving rond GGZ-instelling Pro Persona, in de Gelderlander van zaterdag 7 september. Er zijn financiële problemen, men kampt met een ernstig personeelstekort en een directeur is opgestapt. In juni heeft Pro Persona Tiel al een kliniek moeten sluiten.


Tegen het licht van een stijgend aantal mensen dat een beroep doet, juist in Tiel, op de geestelijke gezondheidszorg, reden genoeg om het college vragen te stellen.
Niet alleen in Tiel, maar ook op provinciaal niveau en landelijk luiden gemeenten de noodklok. Het aantal hulpvragers stijgt explosief. De transitie van de zorg, waarbij niet het rijk, maar gemeenten zorg dragen voor de organisatie rond behandeling en bekostiging van mensen met psychische problemen, lijkt een averechts effect te hebben.

De belangrijkste vraag is of de zorg voor cliënten gewaarborgd is. Daarnaast vraagt D66 zich onder meer af of Pro Persona voor Tiel behouden kan blijven.

D66 vindt dat bestuurlijk ingrijpen noodzakelijk wordt, als instellingen, zoals Pro Persona, de problematiek niet onder controle krijgen. Gemeenten hebben een zorgplicht naar hun inwoners. Door landelijk beleid (Lees: transitie gepaard gaande met forse bezuinigingen) staan de zorginstellingen met de rug tegen de muur. Hoog tijd om zaken voor het voetlicht te brengen en op alle niveaus naar oplossingen te zoeken!