Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 29 juni 2019

Geen toekomstgerichte visie van de coalitiepartijen in Tiel…

In het bezuinigingsplan van het college dat woensdagavond j.l. in de raadsvergadering werd behandeld, zit geen millimeter ruimte voor alternatieve afwegingen.
Het college kiest voor culturele afbraak ten gunste van een stadsmakelaar, een veegwagen, een luxer zwembad.
Van alternatieve ideeën of toekomstgericht beleid vanuit de coalitie is geen sprake…

D66 stelde voor de OZB (onroerende zaak belasting) te verhogen met een percentage waarmee het begrotingsgat wordt gedicht (2,5% in 2020, 5% in 2021). Tiel kan in dit geval ook geld vrijspelen voor ontwikkelingen. Iedereen betaalt dan wel wat meer belasting, naar draagkracht, maar het merendeel van de bezuinigingen is van tafel! Ook het carillon én de beiaardier kunnen dan gewoon blijven.

Hiermee voorkomt de gemeente ook dat de provincie ingrijpt in de Tielse financiële situatie en alle ontwikkelingen stopzet. Het is gebruikelijk dat de provincie in zo’n geval de OZB met 50% verhoogt.
Belangrijk is ook dat Tiel met het D66-voorstel niet hoeft te bezuinigen op de amateurverenigingen (bijv. de Elstars), de culturele instellingen, evenementenorganisaties (Appelpop en Fruitcorso)  en de sportverenigingen.

Door de bezuinigingspijn af te wentelen op álle inwoners, zoals de coalitie wil, gaat Tiel dit vooral merken bij de clubs en verenigingen.
Het grootste probleem van het begrotingstekort wordt veroorzaakt door fors stijgende kosten in de jeugdzorg en doordat Tiel minder geld krijgt vanuit het rijk.
Met de komst van de nieuwe coalitie en hun (niet) optreden in de regionale samenwerkingsverbanden, is Tiel al na een jaar niet leidend meer…
D66 vindt dat we in de regio juist veel beter moeten samenwerken om kosten te beperken en eerlijk te verdelen.
Daarnaast moet Tiel scherp kijken naar de jeugdzorg.
Op dit moment bemoeien bijna 200 instellingen (!) zich met de jeugd in Tiel, dat kán de efficiency niet ten goede komen.