Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 13 april 2019

D66 stelt vragen over vaccinatiegraad

De fractie van D66 Tiel heeft vragen gesteld aan het college van B&W over de vaccinatiegraad van kinderen in Tiel. Vorig jaar al berichtte de Gelderlander dat uit onderzoek was gebleken dat het percentage kinderen dat ingeënt wordt, jaarlijks daalt.
D66 vraagt zich af of de volksgezondheid in de regio geen gevaar loopt als jaarlijks minder mensen hun kind laten vaccineren tegen besmettelijke ziekten. De partij constateert ook dat mensen verkeerd geïnformeerd worden, omdat er veel foutieve en ongecontroleerde informatie in de media en op internet voorbijkomt.

D66-Tweede Kamerlid Rens Raemakers komt met een initiatiefwetsvoorstel om crèches en peuteropvangcentra de keus te laten of ze kinderen willen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma. Zo kunnen ouders die hun kinderen wel willen inenten hun baby’s en peuters met een gerust hart naar de opvang brengen.

Hieronder vindt u de volledig brief met onze vragen:

Tiel, 11 april 2019.

Betreft: schriftelijke vragen aan het college (ex art. 41 RvO) over het Rijksprogramma voor vaccinaties.

Geachte voorzitter,

De afgelopen weken was er in de media (landelijk en ook internationaal) veel aandacht voor het (onvoldoende) vaccineren van kinderen. In een deel van New York is zelfs de noodtoetstand afgekondigd vanwege een uitbraak van mazelen.
In juni vorig jaar was in de Gelderlander al te lezen over de uitkomsten van een landelijk rapport (RIVM), dat de vaccinatiegraad snel daalt. Op dit moment zinspeelt de staatssecretaris op het verhogen van de vaccinatiegraad. Deze berichten overtuigden ons van het stellen van een aantal vragen:

  1. Is het college op de hoogte van het actieplan van de staatssecretaris om de vaccinatiegraad van kinderen te verhogen?
  2. Is het college op de hoogte van het feit dat minimaal 95% van de kinderen tot 2 jaar moet zijn ingeënt om de bevolking maximaal te kunnen beschermen?
  3. Klopt de berichtgeving dat de vaccinatiegraad in Tiel vrij laag ligt en al geruime tijd aan het dalen is (Ned. Ver. Kindergeneeskunde 28-06-2018 en: Gelderlander 26-06-2018)?
  4. Is het college bekend met de landelijke commotie / problematiek rond kinderdagverblijven, in enkele grote steden, die kinderen weigeren die niet ingeënt zijn?
  5. Is het college bereid kinderdagverblijven de mogelijkheid te bieden een weigeringsbeleid in te voeren ter bescherming van de kleinsten en zwaksten in onze samenleving?
  6. Kan het college zo nauwkeurig mogelijk aangeven wat de vaccinatiegraad is van de populatie kinderen op de Tielse kinderdagverblijven, crèches en scholen?
  7. Heeft het college concrete plannen om ook in Tiel de vaccinatiegraad te verhogen, of is zij bereid dat te doen, zodra daar aanleiding toe is? Zo, ja, welke middelen heeft het college tot haar beschikking? Zo, nee, welke actie is nodig, zodra de noodzaak tot vaccineren zich aandient?
  8. Kan, en is het college bereid (te) anticiperen op de grote hoeveelheid des-informatie (in media en op internet) die ouders aanspoort om niet te vaccineren? Het betreft hier de zogenaamde ‘kritische prikkers’. (m.a.w. het betreft hier een vorm van weigering die geen religieuze achtergrond heeft, maar gebaseerd is op foute informatie met veelal een pseudo-wetenschappelijk karakter).
  9. Welke inzet is in samenspraak met de GGD tot op heden gepleegd om de vaccinatiegraad op minimaal 95% te krijgen?
  10. Is het college op de hoogte van de lage vaccinatiegraad van kinderdagverblijven in de buurgemeenten?

Tot slot verzoeken wij u onze vragen voor te leggen aan het college.

Hoogachtend,

Ton Zuidema
Fractievoorzitter D66 Tiel