Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 1 september 2018

Coalitievoorstel uitstel afvalinzameling in de prullenbak

Na een stevige discussie in de raadsvergadering van woensdag 29 augustus heeft de raad van Tiel besloten geen uitstel te vragen bij de AVRI voor de invoering van het nieuwe systeem voor afvalinzameling. Hiermee wordt de Tielse inwoner een extra bijdrage van €44,- bespaard. Zoals al in maart 2017 is besloten, gaat de AVRI in de regio Rivierenland starten met ondergrondse afvalcontainers voor restafval. Overig afval, dat kan dienen voor hergebruik, wordt nog steeds huis aan huis opgehaald. Hiermee voldoet de regio aan de opgave het restafval per persoon gefaseerd terug te brengen naar 70kg per jaar. Tiel sluit hiermee aan bij het landelijk beleid dat bedoeld is het restafval terug te brengen tot 100kg per persoon per jaar en in 2025 zelfs tot 30kg per persoon per jaar.

Don Corleone
De raad van 29 augustus bepleitte maatwerk voor de gemeente Tiel. In dat pleidooi ging dhr. De Boer van de Partij van de Burgers zelfs zover de AVRI te vergelijken met Don Corleone. (de hoofdpersoon uit ‘The Godfather’ een van de bekendste maffiafilms). Al vaker deed de PvdB populistische uitspraken en zorgt onophoudelijk voor negatieve beeldvorming rond de AVRI. Ook de media mogen het boetekleed aantrekken, want zij roepen de inwoners op, negatieve ervaringen met AVRI-medewerkers te melden… Voor deze mensen is het gewoon hun werk, zij voeren het beleid van de gemeenten uit. Beleid dat dus ook door de gemeenteraad (o.a. van Tiel) is vastgesteld! Tegen de achtergrond van de recente bedreiging van AVRI-medewerkers vindt D66 dit een diep trieste manier om je punt te maken.

Raadslid de Boer stelde dat Tiel een belang heeft van ruim 40% in de AVRI, dat is niet waar. Tiel heeft een tiende stemrecht in de AVRI en heeft een belang in de Werkzaak. Bovendien stelde de Boer dat Tiel ruim vier miljoen euro uitgeeft aan de AVRI. Ook dat klopt niet. Tiel geeft dat bedrag uit aan de IBOR (Inrichting en Beheer Openbare Ruimte) waarbij afspraken zijn vastgelegd in een dienstverlenings-overeenkomst (DVO) en die staat geheel los van afvalinzameling door de AVRI.

In een tekstvoorstel van de PvdB bij de keuzenota worden wantrouwen en achterdocht uitgesproken, wordt getwijfeld aan de juistheid van de cijfers en betwijfelt men het proces van de besluitvorming rond de nieuwe afvalstoffen-inzameling door de AVRI. De PvdB voert dus oppositie tegen de eigen wethouder! Wethouder Groen is verantwoordelijk voor het beleid, dus ook voor de cijfers en de processen. De eigen partij legt daar even een bom onder.

Dialoog
Een handreiking van de oppositiepartijen om samen nog eens te kijken naar een constructieve tekst, werd niet opgepakt. De oppositie kiest voltallig voor de dialoog en een maatwerk-oplossing met de AVRI. Bovendien is het zinvol om op regionaal niveau (dus met alle gemeenschappelijke regelingen) in gesprek te blijven, omdat de inwoners hier beter van worden (werkgelegenheid, toerisme, onderwijs, wonen). Wethouders Brink, Melissen en Groen maken geen deel uit van het dagelijks bestuur van respectievelijk BSR (Belasting Samenwerking Rivierenland), Werkzaak en de AVRI. Dat is niet bepaald gunstig voor een stad als Tiel met vele regiofuncties. Je draait nu niet meer aan de grote knoppen, zoals dat in politieke termen wel wordt genoemd. D66 vindt dat het college actief de verbinding met de regiogemeenten moet aangaan. Dat is namelijk in het belang van alle inwoners in de regio.

Opdracht
De opdracht van de raad aan wethouder Groen luidt: Zorg ervoor dat de gemeente Tiel samen met haar inwoners en de AVRI  komt tot een breed gedragen aanvaarding en uitvoering van het door de regiogemeenten gekozen nieuwe afvalinzamelsysteem.
De wethouder heeft de opdracht meegekregen hierover een constructief en respectvol gesprek met de AVRI aan te gaan.

Mediastilte
Een laatste opmerkelijk gegeven: Sinds bij de start van deze raadsperiode de PvdB transparantie bepleitte, wordt aan de inwoners zo goed als niets uitgelegd. De uitleg op Facebook van Anton van Straten (Krachtig Tiel) heeft veel positieve reacties opgeleverd. De oppositie zoekt hiermee duidelijk de inwoners op.

Tot slot
D66 is benieuwd en blijft positief kritisch volgen, in uitstekende samenwerking met de andere oppositiepartijen Krachtig Tiel, ProTiel, GroenLinks, Christen Unie en het CDA, …